Vehículo de alta operación

  • High Altitude Operation Vehicle

    Vehículo de alta operación

    O vehículo de alta altitude ten unha vantaxe que outros equipos de traballo aéreos non poden comparar, é dicir, pode realizar operacións de longa distancia e é moi móbil, movéndose dunha cidade a outra cidade ou incluso a un país. Ten unha posición insubstituíble nas operacións municipais.